PINTZ ÉS TÁRSAI
SZABADALMI, VÉDJEGY ÉS JOGI IRODA Kft.
Georg Pintz & Partners
Instant SSL Certificate Secure Site

Mósosult a szabadalmi törvény

A 2010. végén elfogadott törvény megváltoztatja a Magyar Szabadalmi Hivatal elnevezését. Igazodva a Hivatal széleskörű - valamennyi iparjogvédelmi oltalmi formát magába foglaló és a szerzői jog területére is kiterjedő - tevékenységéhez, a Hivatal neve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalára változik.

  

A szabadalmi eljárásokat érintő módosítások körében kiemeljük, hogy az Szt. 56. §-ának a) pontja és az Szt. 67. § szerinti adatközlésre vonatkozó szabályok kikerülnek a törvényből.
 
Ezen kívül a törvény rögzíti, hogy a szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatban mikor kell csupán részleges újdonságkutatást végezni.
 
A szabadalmi megsemmisítési eljárásban speciális költségviselési szabály kerül bevezetésre az eljárás megindítására „okot nem adó" jogosult esetében: ha a jogosult a szabadalmi oltalomról - legalább az igénypontok érintett része vonatkozásában - az Szt. 81. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételre kitűzött határidő lejárta előtt lemond, az eljárás költségeit a kérelmező viseli.
 
A Hivatal hatáskörére vonatkozó rendelkezések is változnak, tükrözve a módosításokkal bővülő feladatkört. A Hivatal által a szerzői jog területén ellátott új feladatok, azaz a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartása és felügyelete éppúgy megjelennek a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Szt.), mint az egységes országmárka kialakításához való hozzájárulás, a jellegzetes magyar termékek hírnevének előmozdítása, továbbá a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület működtetése.

A törvény a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa néven újjáalakítja a szellemi tulajdonért felelős kormányhivatal vezetőjének jelenleg Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács néven működő tanácsadó testületét. A név megváltoztatása
mellett az új szabályozás a testület összetételére és a tagok kiválasztására irányadó szabályokat is a tanácsadó profilhoz igazítja.

Az új rendelkezések - az elektronikus ügyintézés fejlesztéséhez kapcsolódó, valamint a lajstromvezetést érintő új szabályok kivételével - 2011. január 1-jén lépnek hatályba.

Tájékoztató

Rólunk

Pintz és Társai Hivatalos honlapja:
www.szabadalmi.hu

"Örülünk, hogy Magyarországon Pintz és Társai képvisel minket szabadalmi és védjegy ügyekben. Munkájuk magas színvonalú, méltó az AUDI hírnevéhez."

AUDI AG. Ingolstadt


„Találmányaimat, védjegyeimet a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda segítségével védem az egész világon. Személyesen győződtem meg arról, hogy kiváló munkát végeznek, és megtalálják a számomra legoptimálisabb védelmet.”
Tóth Miklós
a világsikerű napelemes tetőcserép feltalálója

Tovább >>>

Érdekességek

FIFA videobíró a szabadalmi ügyvivő szemével

A tenisz, krikett és más sportok után most a futballban is eljött az ideje annak, hogy a bírók segítséget kapjanak.

Döntés született az EU csúcson az Európai Szabadalmi Bíróság székhelyéről

Elhárult az immár régóta tartó huzavona az Európai Szabadalmi Bíróság központi egységének székhelye körül. A nyertes Párizs. A döntés az 2012. június 28-i EU csúcson született, nyilván sok egyéb kompromisszum eredményeként.

Újabb fejlemények : Európai Szabadalmi Bíróság

Előző bejegyzésünkben összefoglaltuk az eddig történteket, azonban úgy tűnik, az év végének közeledtével az események még jobban felgyorsultak.

További érdekességek >>>

Ilyen egyszerű…

Az online szabadalom gyors sikerélményt nyújt!

Linkek

 
2048 Bit SSL Certificate