PINTZ ÉS TÁRSAI
SZABADALMI, VÉDJEGY ÉS JOGI IRODA Kft.
Georg Pintz & Partners
Instant SSL Certificate Secure Site

Általános tájékoztató

Szabadalom | A Szegények Szabadalma projekt | Ajánlott irodalom
Professzionális védelem | Díjazás | Ügymenet

Szabadalom

Egy szabadalom bejegyzése nem azonos egy ingatlan bejegyzésével. Lehet az ügyvéd jó vagy rossz, az ingatlan méretét ez nem befolyásolja. Egy szabadalom méretét az objektív és szubjektív feltételek között megfogalmazott szabadalmi igénypont a határozza meg. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábbi nevén Magyar Szabadalmi Hivatal) segítőkész az oltalom megadásában, de csupán a törvényes feltételek ellenőrzésére szorítkozik, és nem érdekelt a minél tágabb oltalomban. Szakács példával: nem főzi, és nem ízesíti a töltött káposztát, csak ellenőrzi, hogy valóban töltött káposzta-e. A szűk oltalom könnyen megkerülhető, azaz értéktelen, sőt még el is altatja annak tulajdonosát, aki a színes szabadalmi papír birtokában azt hiszi, hogy kellően védve van találmánya.

Önnek az az érdeke, hogy találmánya minél tágabb oltalmat kapjon. Professzionális és nehezen megkerülhető szabadalmi igénypontot sem sokszoros feltaláló, sem ügyvéd, sem más amatőr szakember nem tud készíteni. Erre speciális, műszaki egyetemi diplomával is rendelkező szabadalmi ügyvédek, magyar nyelven szabadalmi ügyvivők alkalmasak, de náluk is fontos a sokéves rutin.

A Szegények Szabadalma projekt

A Szegények Szabadalma a magyarországi internetes piacvezető iroda, a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. szolgáltatása, de egyben egy civil összefogás része is. A civil összefogás kereteit a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület (MSZTE) adja. A Szegények Szabadalma ugyanis akkor tölti be társadalmilag is katalizáló szerepét, ha hozzájárul a magyarok kreativitásának felszínre hozásához, az innováció-védelmi ismeretek terjedéséhez, a biztonságos technológia-transzfer támogatásához. E civil, nonprofit feladatokat az egyesület vállalta fel. Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. oly módon támogatja e civil összefogást, hogy az egyesület számára - egyelőre határozatlan ideig - ingyenes hozzáférést biztosít szoftveréhez. Erről többet az egyesület oldalán olvashat.

A szegények szabadalma kapcsán a találmány levédése csak világszinten új, nem kézenfekvő, műszaki jellegű találmányok esetén lehetséges, amely az ötletnél már messzebbre jutott a fejlesztésben. Ugyanakkor nem szükséges sem prototípus, sem részletes kiviteli terv. Lényeges, hogy minden kérdésre alapos választ adjon, ha pedig nem tud válaszolni, az nem feltétlen a kérdés hibája, hanem lehet, hogy az Ön találmánya nem szabadalmazható, vagy még csupán ötletszintű megoldás. Az oltalmat Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyújtja, és maximum 20 évig tartható fenn. A magyar oltalom csak Magyarországra terjed ki. A hivatal ügyintézése két fázisban történik: formai és kutatási szakasz, valamint az 1,5-2 év között külön kérelmezendő vizsgálati szakasz. A teljes ügyintézési idő 3-5 év, de az oltalom a bejelentési napra visszaható hatályú. Külföldi bejelentési szándék esetén 10-11 hónapon belül kell dönteni, és szabadalmi ügyvivőhöz fordulni, hogy a nemzetközi vagy külföldi bejelentés még az elsőbbségi évben megtörténhessen.

Ajánlott irodalom

Találd fel magad - avagy a siker szabadalmaA szabadalmaztatás háttérismereteinek megismerését a Találd fel magad - avagy a siker szabadalma c. képes könyv segíti. Ezt mindenképp érdemes áttanulmányoznia annak, aki maga vág bele a szabadalmaztatásba. A könyv első része Lúzer Elek példáján hívja fel a figyelmet a buktatókra. A könyv külföldi lehetőségeinket és a piac megtartásáig javasolt teendőinket is bemutatja.

Professzionális védelem

Ha mindenképp professzionális védelmet óhajt, akkor közvetlenül keresse meg a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Irodát. A professzionális védelem bejelentési nettó díja a nagy időigény és a speciális szakismeret miatt nem csekély (kutatás 195 eFt, szabadalmi bejelentés elkészítése találmányonként eltérő, de mindenképp 350 eFt feletti összeg). Ha külföldön is óhajt védelmet, akkor arra gyakorlatilag csak a magyar bejelentéstől számított 11 hónapon belül van lehetősége, de tegye meg minél előbb. Részletek és jelentkezés a www.szabadalmi.hu lapon.

A Szegények Szabadalma projekt célja

A Szegények Szabadalma lényege, hogy anyagi okokból egyetlen magyar - önmagában életképes - találmánya se jusson ebek harmincadjára. Startup vállalkozások, egyetemi oktatók, bérből élők, nyugdíjasok és sok kreatív magyar számára nehézséget okoz az a sok-százezer forint, amely egy jó szabadalmi bejelentés elkészítéséhez szükséges. Rossz szabadalmi bejelentés viszont - még ha meg is kapná az oltalmat - könnyen megkerülhető, ezért nincs sok értelme. Az alábbi problémákra kellett megoldást találni:

  • A találmány ismerete nélkül egyetlen befektető sem fog pénzt áldozni szabadalmaztatásra, fejlesztésre.
  • Szabadalmi bejelentés nélkül viszont nagy kockázat kiadni féltett titkainkat.
  • Szabadalmi bejelentést követően már új műszaki tartalom nem vihető be a dokumentációba, ezért a szabadalmi oltalom mozgástere a bejelentési anyagra szűkül.

Ezért nagyon fontos, hogy egy szabadalmi bejelentés már kezdetben is a lehető legjobb legyen. A hibák többsége csak a vizsgálati szakaszban, azaz a szabadalmi bejelentés nyilvánosságra jutása után derül ki, amikor a hibát nem lehet orvosolni. A szegények szabadalmának lényege, hogy olyan szabadalmi bejelentést nyújthasson be a feltaláló, amely alkalmas arra, hogy 0,5-1,5 év múlva jó szabadalmi bejelentés szülessen belőle. A benyújtott szabadalmi bejelentés után a feltaláló már bátrabban kereshet befektetőt, aki társul szegődve biztosítja a profi szabadalmi bejelentés anyagi hátterét. Társadalmi szinten ez generálhatja a technológiai innovációt, és az ezt szükségszerűen védő szabadalmi bejelentéseket. Az esetleg sikertelen feltaláló - befektető híján - költségmentesen, és találmánya nyilvánosságra jutása előtt visszavonhatja szabadalmi bejelentését. A sikeres feltaláló pedig - befektető és szabadalmi ügyvivő segítségével - jó, nehezen megkerülhető szabadalmi bejelentéssé alakíthatja már bejelentett találmányát.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott szabadalmi információkat a Hivatal bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen nem fér hozzá a közzétételig. Ez nem vonatkozik a szabadalmi bejelentés tényére és címére, amelyről adatközlés jelenik meg a hatóság elektronikus közlönyében. A törvény szerint a szabadalmi bejelentés tartalmát csak az elsőbbségi napot követő 1,5 év múlva teszik nyilvánossá. Ezután a törvény – a szabadalmi oltalom megadásáig – ideiglenes oltalmat nyújt a szabadalmi bejelentésre, a tartalmi információkhoz már bárki hozzáférhet.

Díjazás

A Szegények Szabadalma szoftver hozzáférésnek díja találmányonként 45.000 Ft + ÁFA. Az eljárás során nem ismerjük meg az Ön szabadalmi bejelentésének tartalmát. A szabadalmi bejelentést az Ön számára egy szoftver fogja elkészíteni. A szoftver alkalmazása során Ön minden lépésről megkapja a - példákkal segített - felvilágosítást, és tulajdonképpen kérdésekre kell válaszolnia, amely alapján automatikusan fog elkészülni a szabadalmi bejelentési dokumentáció. Amennyiben tanácsadásra van szüksége, úgy annak díja óránként nettó 31.500 Ft. E szolgáltatásra a www.szabadalmi.hu elérhetőség menüpontjában nyílik bejelentkezési lehetőség.

A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület tagjai naptári évente egyszer díjmentesen készíthetik el szabadalmi bejelentésüket szponzoruk, a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. jóvoltából. Ez oly módon történik, hogy a szabadalmi iroda hozzáférési kódot ad a Szegények szabadalma weblapján lévő szabadalmi leírást összeállító alkalmazáshoz, amelyet egyesületünk megküld Önnek. A részleteket a Szegények Szabadalma oldalán tanulmányozhatja.

- Bejelentési hatósági díj: alapesetben 9 350 Ft, amelynek utólag kell beérkeznie a Magyar Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, a bejelentési napot követő 2 hónapon belül. Ehhez postai csekket bejelentés után küldünk. Pénzügyi bizonylat a feladóvevény, a bejelentést ÁFA nem terheli. Alapesetben magánszemély a bejelentő és max. 10 igénypont értendő. Céges bejelentő esetén 10 igénypontig a díj 37 400 Ft.

- Valamennyi díj a bejelentéshez kapcsolódik, később is (legközelebb szabadalom esetén 1,5 év múlva, használati minta estén ¾ év múlva) merül még fel munkadíj + hatósági díj).

Ügymenet

A szolgáltatás titkosított felületen, kérdés-felelet formájában, a feltaláló válaszaiból készíti el a komplett szabadalmi bejelentési csomagot, amelyet a feltaláló postán vagy személyesen adhat be a hivatalba.

A Szegények Szabadalma program lehetővé teszi, hogy a feltalálók szabadalmi bejelentésük után befektető-társat keressenek. Ezt később külön programmal segíteni is szándékszik az egyesület. A befektető társsal fel kell keresni egy szabadalmi ügyvivőt az igénypontok véglegesítése és a külföldi bejelentések megtétele miatt; de így már csak annak kell fizetnie szabadalmi ügyvivői munkadíjat, aki átesett egy befektetői szűrőn.

A szoftver által elkészített bejelentés arra is kiválóan alkalmas, hogy puszta létével, az ideiglenes védelem garantálásával megteremtse a kezdetben gyakran hiányzó bizalmat feltaláló és befektető között.

Alaposan olvasson el (célszerűen nyomtasson ki) minden tájékoztatást. Ha valamelyik kérdésre nem tud válaszolni, úgy lehet, hogy az Ön találmánya még csak ötlet stádiumban van. Ilyenkor fejlessze megoldását olyan szintre, hogy képes legyen szakszerűen válaszolni a kérdésekre. Szükség esetén vonjon be olyan mérnököt, szakembert, aki segít Önnek az adatszolgáltatás, rajz elkészítésében. Ha kell, kössön vele Titoktartási megállapodást.

- Alaposan átgondolva, érthető, következetes mondatokkal töltse ki a szövegmezőket. A ¬*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. A szövegmezők felett Segítség… gombot talál. Erre klikkelve egy példamondat jön fel. A példaszöveg az Ön választásának megfelelő találmány csoportra vonatkozik. Gépészeti találmánynál a kerék feltalálása, elektronikai kapcsolási elrendezésnél a hazugságvizsgáló kapcsolási elrendezése, kozmetikai kompozíciónál a hajnövesztőszer feltalálása a példa találmány. Fent folyamatábrán követheti a kitöltés menetét. A már teli pöttyre kattintva visszatérhet, és javíthat. Az űrlapokat folyamatosan kell kitölteni, de üres pöttyre kattintva megnézheti, mi vár még Önre.

- A bejelentést követően Önnek mielőbb, de legkésőbb 11 hónapon belül célszerű kezdeményeznie a külföldi bejelentést, ha óhajt ilyet (

- A találmányt 1,5 év múlva az SZTNH közzéteszi, innentől bárki hozzáférhet tartalmához. Ekkor esedékes a fenntartási díj befizetése (visszamenőleg is), és az újdonságvizsgálat megkérése. Ekkor kutatási jelentést is kap a megbízó. A fentiek mind hatósági díj-, mind munkadíjkötelesek. Magánszemélynél általában 37.400 Ft + ÁFA + 14.500 Ft hatósági díj.

- Az újdonságvizsgálat további átlag 2 évig tart. A Hivatalt nem köti határidő. Az újdonságvizsgálat során feltételezhető, hogy a Hivatal újdonságrontó anyagtól való elhatárolást, vagy egyéb hiányosságot tapasztal, ezért nyilatkozatra felhívó határozatot hoz, így gyakori, hogy a bejelentési anyagot át kell dolgozni. Ez adott esetben jelentős munkadíjjal jár, de ennek megbecsülése csak a határozat ismeretében lehetséges. Megadás esetén a szabadalom terjedelmétől függő megadási és munkadíj várható.

- Tekintve, hogy a szabadalmi bejelentő neve és címe hatósági közlés folytán nyilvánosságra jut a hatósági díj befizetése után (tartalma csak 1,5 év múlva), így bármikor előfordulhat, hogy Önt akár csalók, akár kéretlen, értéktelen szolgáltatást kínálók megtévesztő levéllel keresik meg. Felhívjuk a figyelmét, hogy az SZTNH minden levelezést kizárólag a jogi képviseletet is ellátó irodánkon keresztül folytat. Ön érdemi levelet csak irodánkon keresztül kaphat, számlát pedig csak irodánk által kibocsátott szabályszerű alakban, és HUF-ban. Javasoljuk, hogy hívja fel irodánkat ilyen esetben.

Tájékoztató

Rólunk

Pintz és Társai Hivatalos honlapja:
www.szabadalmi.hu

"Örülünk, hogy Magyarországon Pintz és Társai képvisel minket szabadalmi és védjegy ügyekben. Munkájuk magas színvonalú, méltó az AUDI hírnevéhez."

AUDI AG. Ingolstadt


„Találmányaimat, védjegyeimet a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda segítségével védem az egész világon. Személyesen győződtem meg arról, hogy kiváló munkát végeznek, és megtalálják a számomra legoptimálisabb védelmet.”
Tóth Miklós
a világsikerű napelemes tetőcserép feltalálója

Tovább >>>

Érdekességek

FIFA videobíró a szabadalmi ügyvivő szemével

A tenisz, krikett és más sportok után most a futballban is eljött az ideje annak, hogy a bírók segítséget kapjanak.

Döntés született az EU csúcson az Európai Szabadalmi Bíróság székhelyéről

Elhárult az immár régóta tartó huzavona az Európai Szabadalmi Bíróság központi egységének székhelye körül. A nyertes Párizs. A döntés az 2012. június 28-i EU csúcson született, nyilván sok egyéb kompromisszum eredményeként.

Újabb fejlemények : Európai Szabadalmi Bíróság

Előző bejegyzésünkben összefoglaltuk az eddig történteket, azonban úgy tűnik, az év végének közeledtével az események még jobban felgyorsultak.

További érdekességek >>>

Ilyen egyszerű…

Az online szabadalom gyors sikerélményt nyújt!

Linkek

 
2048 Bit SSL Certificate