PINTZ ÉS TÁRSAI
SZABADALMI, VÉDJEGY ÉS JOGI IRODA Kft.
Georg Pintz & Partners
Instant SSL Certificate Secure Site

Újabb fejlemények : Európai Szabadalmi Bíróság

Előző bejegyzésünkben összefoglaltuk az eddig történteket, azonban úgy tűnik, az év végének közeledtével az események még jobban felgyorsultak.

Az ESZB-vel kapcsolatos szerződéstervezet kialakításának folyamatában legutóbb megjelent információk szerint a szerződéstervezet szövegét még a lengyel elnökség idején, 2011. december 22-én, Varsóban szeretnék – politikai síkon, diplomáciai konferencián – véglegesíteni és aláírni. Ennek érdekében a Versenyképességi Tanács nemrég (2011. december 5-6) lefolytatott ülésén igyekeztek kompromisszumos megoldásra jutni az elnökség által javasolt megoldások figyelembe vételével a következő témakörökben:

  1. Az ESZB finanszírozásának kérdése, eljárási költségek és díjak
  2. A hatálybalépés időpontjának kérdése
  3. Átmeneti rendelkezések

1. Az ESZB finanszírozásának kérdése, eljárási költségek és díjak

A Court of First Instance (elsőfokú bíróság) és a Court of Appeal (fellebbviteli bíróság) székhelye szerinti tagállamok biztosítják a működéshez szükséges feltételeket, a regionális egységek működését pedig az illetékességi területe szerinti tagállamok közösen biztosítják.

Az ESZB a jogbiztonság és előreláthatóság érdekében rögzített eljárási költségeket állapít meg. Fontos szempont, hogy a korlátozott anyagi forrásokkal rendelkező felek is érvényesíthessék jogaikat, ezért a díjak mértékének megállapításánál figyelemmel kell lenni az ESZB várható munkaterhével és finanszírozásával kapcsolatban készített esettanulmány megállapításaira. Eszerint egyébként egy bitorlási eljárás ESZB előtti indítása előreláthatólag 6.000 euró, bitorlási perben ellenkérelem benyújtása vagy megsemmisítési eljárás indítása 4.000-6.000 euró, a fellebbezés díja 9.000 euró körüli összeg lesz.


Az ESZB működéséhez szükséges tagállami hozzájárulásokat a szerződő tagállamokban hatályban lévő európai szabadalmak, valamint a szerződő tagállamok nemzeti bíróságai előtt folyamatban lévő európai szabadalmakkal kapcsolatos ügyek száma alapján kell megállapítani, amely hozzájárulást kiegészíti még a valamennyi szerződő tagállam által azonos mértékben befizetendő hozzájárulás összege.

2. A hatálybalépés időpontjának kérdése 

A szerződés(tervezete)t a tagállamoknak alkotmányos hagyományaiknak megfelelően ratifikálniuk kell, az tehát akkor lép hatályba, ha a szerződő tagállamok megerősítik, beleértve azt a három tagállamot, ahol az európai szabadalmak száma a szerződés aláírását megelőző évben a legmagasabb volt. Az egységes szabadalommal kapcsolatos rendeleteket a szerződés hatálybalépésétől, illetve az ESZB működésének kezdetétől kell alkalmazni (attól függően, hogy ezek közül melyik következik be későbbi időpontban). Az átmeneti időszakban, azaz a szerződésnek valamennyi szerződő tagállam általi megerősítését megelőzően az európai szabadalomnak mindazonáltal csak azokban a szerződő tagállamokban lesz egységes hatálya, ahol az ESZB kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.

3. Átmeneti rendelkezések

Eredetileg a szerződéstervezet 5 éves átmeneti időszakról rendelkezett, amely alatt a felek – választásuk szerint – vagy az ESZB vagy a nemzeti bíróságok (hatóságok) előtt indíthatnak – bitorlási vagy megsemmisítési – eljárást. Ennek oka az, hogy a kevés tagállamban hatályos szabadalmak esetén a feleknek csupán egy vagy két tagállamban lehet szükségük bírósági vagy hatósági határozatra, és ilyenkor célszerűbb és hatékonyabb csak az adott fórumok előtt indítani eljárást ahelyett, hogy az ESZB-hez fordulnának. A tagállamok képviselőinek tárgyalásai azonban ezen időszak 7 évre történő meghosszabbításához vezettek. Ezenkívül az ún. Administrative Committe-nek (ld. előző cikk, az ESZB mellett működő testület) lehetősége lesz arra, hogy ezen átmeneti időszakot további 7 évvel meghosszabbítsa, amennyiben az (az érintettekkel folytatott széleskörű egyeztetést követően) szükségesnek mutatkozik a későbbiekben.

Ezenkívül a legfrissebb információk szerint a tagállamok egy nyilatkozatot is alá fognak írni arról, hogy az ESZB mielőbbi („azonnali”) felállítását szükségesnek látják. A gyakorlatban pedig egy ún. Preparatory Committe (előkészítő bizottság) felállítására kerül sor, amelynek feladata a leendő bírák képzésének megszervezése, amelyet a tagállamok prioritásként kezelnek. Ugyanennek az előkészítő bizottságnak lesz feladata továbbá elkészíteni az ESZB működésének első évére vonatkozó költségvetés tervezetét, valamint az eljárási szabályzat tervezetét.


Sajtóhírek
szerint számos ország szeretne szabadalmi bíróságot: a Court of Appeal székhelye várhatóan Luxembourgban lesz, míg a központi egységnek München, Párizs vagy London fog helyet adni, és létrehoznak egy ún. arbitration centre-t is, amelynek közvetítői szerepe a peres jogviták megelőzését szolgálja, és Írországban, Szlovéniában vagy Portugáliában székel majd. Magyarországon valószínűleg a leendő bírák képzése folyik majd.

A fenti módosításokat tehát még idén megtárgyalják, és várhatóan döntenek arról, hogy e javaslatok bekerülnek-e vagy sem a szerződéstervezetbe, amelynek aláírására szűk egy hónapon belül sor kerülhet. Az egységes szabadalomra vonatkozó rendeletekről pedig az Európai parlament várhatóan 2012 első felében szavaz.


Bencze Krisztina
Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.

Tájékoztató

Rólunk

Pintz és Társai Hivatalos honlapja:
www.szabadalmi.hu

"Örülünk, hogy Magyarországon Pintz és Társai képvisel minket szabadalmi és védjegy ügyekben. Munkájuk magas színvonalú, méltó az AUDI hírnevéhez."

AUDI AG. Ingolstadt


„Találmányaimat, védjegyeimet a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda segítségével védem az egész világon. Személyesen győződtem meg arról, hogy kiváló munkát végeznek, és megtalálják a számomra legoptimálisabb védelmet.”
Tóth Miklós
a világsikerű napelemes tetőcserép feltalálója

Tovább >>>

Érdekességek

FIFA videobíró a szabadalmi ügyvivő szemével

A tenisz, krikett és más sportok után most a futballban is eljött az ideje annak, hogy a bírók segítséget kapjanak.

Döntés született az EU csúcson az Európai Szabadalmi Bíróság székhelyéről

Elhárult az immár régóta tartó huzavona az Európai Szabadalmi Bíróság központi egységének székhelye körül. A nyertes Párizs. A döntés az 2012. június 28-i EU csúcson született, nyilván sok egyéb kompromisszum eredményeként.

Újabb fejlemények : Európai Szabadalmi Bíróság

Előző bejegyzésünkben összefoglaltuk az eddig történteket, azonban úgy tűnik, az év végének közeledtével az események még jobban felgyorsultak.

További érdekességek >>>

Ilyen egyszerű…

Az online szabadalom gyors sikerélményt nyújt!

Linkek

 
2048 Bit SSL Certificate